Svenska

Den ackumulerade erfarenheten, de samlade rake- och testfunktionaliteten av hundratals utvecklare är det bästa sättet att beskriva innebörden av de bibliotek som används i utvecklingen.

Det finns för- och nackdelar med att använda färdiga bibliotek:

  • + Du behöver inte lägga tid på att uppfinna hjulet på nytt.
  • + Du har redan testat de färdiga funktionerna och åtgärdat ”barnproblem” (om biblioteket är populärt).
  1. Programmeraren är inte alltid intresserad av hur biblioteket är sårbart och hur det påverkar prestandan.
  2.  Modulen kan vara ganska besvärlig om du bara behöver använda en liten del av funktionaliteten.Om du bara behöver ett par timmars arbete för implementeringen är det ofta inte motiverat att använda färdiga lösningar. När du kan lösa en omfattande uppgift med ett par rader kod och importera den finns det ingen anledning att uppfinna hjulet på nytt. Det är viktigt att inledningsvis förstå och uppskatta storleken på den avsedda funktionaliteten. Detta kommer med erfarenhet.

Vissa saker kan knappast göras utan bibliotek (eller åtminstone kan de göras, men de är svåra, långa och meningslösa). Vi talar främst om tillgång till verktyg och tjänster från tredje part. Till exempel sker betalningen inuti mobilapplikationer genom standarden, men fortfarande ett bibliotek.

Visningen av en bild i listan kan tyckas vara en enkel uppgift. Men i själva verket kommer det att uppstå en del problem med caching, storleksändring och avrundning av hörn,