Tiếng Việt

Ứng dụng và trò chơi sáng tạo tốt nhất dành cho Android

Ứng dụng và trò chơi sáng tạo tốt nhất dành cho Android

Trong thời gian cách ly, đã xảy ra một sự bùng nổ sáng tạo: mọi người bắt đầu học vẽ, làm video, làm mô hình 3D, thiết kế quần áo, tạo hình bằng đất sét, thêu chữ, và thậm chí là tạo ra nội thất. Sự yêu cầu về các khóa học và bài giảng trực tuyến tăng lên 40% – cách ly đã thúc đẩy chúng ta tích cực tự học và phát triển sáng tạo của mình. Chế độ cách ly đã được nới lỏng ở nhiều quốc gia, nhưng mong muốn tạo ra điều gì đó mới không bao giờ biến mất. Chúng tôi đã sưu tầm những ứng dụng tốt nhất để thể hiện tư duy sáng tạo táo bạo nhất một cách hình ảnh.