Tiếng Việt

Trò chơi thời gian thực hay nhất dành cho Android

Trò chơi thời gian thực hay nhất dành cho Android

Chiến thuật thời gian thực là một trong những thể loại con lớn và phổ biến nhất của chiến thuật, trong đó tất cả các hành động của người chơi và trí tuệ nhân tạo diễn ra trong thời gian thực, cho dù đó là xây dựng căn cứ đơn giản, khai thác tài nguyên hoặc chiến đấu.

Do đó, người chơi cần có phản ứng tốt, cũng như khả năng tính toán chiến thuật và chiến lược “ngay lập tức”, không phải luôn luôn ở vai trò của bên thua. Danh sách này bao gồm các trò chơi được tạo (hoặc chuyển phát) cho hệ điều hành Android.