Tiếng Việt

Trình phát & chỉnh sửa video cho Android

Trình phát & chỉnh sửa video cho Android

Phần này trình bày các ứng dụng video tốt nhất cho Android. Trong số đó có các chương trình để xem phim, lưu trữ giải trí, cũng như các trình phát tiện lợi để phát các video ở định dạng và phát sóng trực tuyến trực tiếp từ điện thoại của bạn. Các công cụ chỉnh sửa video với điều khiển đơn giản sẽ cho phép bạn cắt, ghép và xoay video, tạo slide từ nhiều ảnh, thêm các hiệu ứng khác nhau và áp dụng nhạc. Tất cả các chương trình trong danh mục này có thể được tải xuống một cách hợp pháp và miễn phí.

Đầy đủ
Đầy đủ
Đã Mở Khóa Pro
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ