Türkçe

Bu Harita ve Navigasyon uygulamaları kategorisi, faaliyetleri veya ilgi alanları seyahat veya seyahatle ilgili olanlar için yararlı olacaktır. Kuruluşların adreslerini içeren haritalar ve veritabanları içeren çeşitli programlar burada toplanmıştır. Bu uygulamalar GPS navigasyon cihazlarının yerini alır ve sürücüler ve bilmedikleri şehirleri sık sık ziyaret edenler için vazgeçilmez yardımcılar haline gelecektir. Buna ek olarak, sivil gemilerin ve uçakların rotalarını izlemek için çeşitli yardımcı programlar sunuyoruz. Diğer programlar arasında gelişmiş GPS araçları, radar dedektörleri, hız ölçerler, toplu taşıma programlarını ve rotalarını gösteren uygulamalar ve çok daha fazlası bulunmaktadır.