Tiếng Việt

Phần công cụ chứa một bộ sưu tập lớn các chương trình được thiết kế để điều chỉnh hệ điều hành hoặc thay đổi các chức năng khác của thiết bị của bạn để hoạt động thoải mái hơn. Ví dụ, bạn có thể tìm thấy các ứng dụng để tối ưu hóa Android, xóa bộ nhớ RAM và xóa các tệp không cần thiết sau khi gỡ cài đặt các chương trình hoặc trò chơi. Ngoài ra, danh mục này chứa các trình quản lý tệp tin, các tiện ích kiểm tra, máy tính thông minh nâng cao, các chương trình để thay đổi các hành động được gán cho các phím của thiết bị, các ứng dụng để tạo ảnh chụp màn hình và nhiều hơn nữa.

Ứng dụng công cụ

Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ