Tiếng Việt

Bộ sưu tập các chương trình trong phần này chắc chắn sẽ làm hài lòng những người quan tâm nghiêm túc đến truyện tranh hoặc manga. Có các ứng dụng chứa bộ sưu tập truyện tranh với những nhân vật nổi tiếng, các tuyển tập của các tác giả khác nhau, hoặc thậm chí là các thư viện hoàn chỉnh, luôn được cập nhật với các bản phát hành mới. Chúng tôi cũng cung cấp các chương trình đọc được tối ưu hóa để đọc các tác phẩm như vậy, các công cụ tiên tiến để tạo truyện tranh riêng của bạn, các chương trình danh mục cho phép bạn tổ chức bộ sưu tập truyện tranh của mình và các ứng dụng hữu ích khác.

Ứng dụng cho truyện tranh