Tiếng Việt

Các chương trình trong phần này sẽ thu hút sự quan tâm của các chuyên gia y tế, sinh viên và những người đơn giản chỉ quan tâm đến y học hoặc các ngành khoa học liên quan. Ở đây, bạn có thể tìm thấy các bộ atlas giải phẫu ba chiều với khả năng thay đổi góc nhìn, hình ảnh động chi tiết và các bài viết thông tin về từng cơ quan. Ngoài ra, phần này bao gồm nhiều sách và sách tham khảo khác nhau, các bản tin tin tức, hướng dẫn cấp cứu và nhiều hơn nữa. Cuối cùng, chúng tôi cung cấp một số chương trình chuyên dụng dành cho người khuyết tật và các bệnh mãn tính.

Ứng dụng y tế

Lỗi tìm kiếm, hãy thử tìm kiếm lại!