Tiếng Việt

Danh mục Tin tức và Tạp chí sẽ hữu ích cho những người thích theo dõi tin tức mới nhất, nhưng không muốn mất thời gian đọc các trang web liên quan hoặc xem các chương trình tin tức trên truyền hình. Có các ứng dụng hiển thị tin tức mới nhất được xuất bản trên các nguồn thông tin phổ biến trên Internet hoặc trên các tờ báo nổi tiếng. Danh mục này cũng bao gồm các ứng dụng đọc RSS với các danh mục nguồn tin sẵn có và khả năng tải về đăng ký của riêng bạn. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp các ứng dụng di động từ các tạp chí nổi tiếng về các chủ đề khác nhau chứa các bài viết, đánh giá, nghiên cứu, video và thông tin thú vị khác.