Tiếng Việt

Phần Giáo dục chứa một bộ sưu tập các ứng dụng sẽ thu hút sự quan tâm của sinh viên và những người tự học. Có nhiều công cụ tự học và khóa học trong nhiều ngôn ngữ khác nhau dành cho cả học tập cơ bản và nâng cao. Ngoài ra, trong phần này, bạn có thể tìm thấy các chương trình giáo dục mầm non và các công cụ giúp cải thiện hiệu suất học tập của con bạn trong trường học. Các ứng dụng khác bao gồm các phần mềm mô phỏng não bộ, các chương trình chuyên ngành, sách tham khảo và khóa học để học các ngành khoa học cụ thể, các công cụ ghi chú đa chức năng, máy tính đa chức năng và nhiều hơn nữa.