Tiếng Việt

Các ứng dụng trong danh mục này được thiết kế dành cho những người có khiếu hài hước muốn vui vẻ trong thời gian rảnh rỗi. Ví dụ: có các bộ sưu tập video và chương trình hài hước, sách tô màu thú vị, ứng dụng khách để tải xuống các tệp đa phương tiện qua mạng P2P, các bài hát để hát karaoke, các chương trình giảm căng thẳng hoặc các tiện ích đơn giản với một số chức năng vui nhộn (ví dụ: thay đổi giọng nói). Ngoài ra, trong phần này, bạn có thể tìm thấy các ứng dụng đầy đủ với thông tin hữu ích về giải trí hoặc trò chơi trên máy tính.

ứng dụng giải trí

Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ