Tiếng Việt

Phần này được thiết kế chủ yếu dành cho những người thường xuyên sử dụng mạng xã hội và muốn làm việc với chúng một cách thuận tiện nhất có thể. Ở đây, bạn có thể tìm thấy các ứng dụng dành cho các trang web phổ biến với tính năng mở rộng và khả năng tùy chỉnh giao diện linh hoạt. Chúng tôi cũng có các tiện ích cho phép bạn tải nội dung từ mạng xã hội vào bộ nhớ thiết bị di động, các công cụ để phân tích hồ sơ, và các chương trình cho phép bạn duyệt mạng xã hội một cách ẩn danh. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các ứng dụng khác nhau để tạo thuận tiện trong việc giao tiếp, như quản lý danh bạ điện thoại tiện lợi hoặc các chương trình dành cho những người thường quên ngày sinh nhật của bạn bè và người thân.

Ứng dụng xã hội

Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ
Đầy đủ